Vi ser konfirmationen som ett viktigt steg i livet och därför är konfirmandseglingar en av grundpelarna i Elidas verksamhet.

Varje år seglar vi med nära tusen ungdomar i olika typer av läger. Dels arrangerar vi konfirmationsläsning i egen regi, där delar av läsningen äger rum ombord tillsammans med besättningen och vår egen konfapräst. Dels förlägger många församlingar från hela landet sina konfaläger hos oss. Många av dessa återkommer år efter år med nya grupper.

Välj i menyn till vänster för mer information.