Föreningen Elida startades 1963 av Gun och Lennart "Tarren" Abrahamsson. (För att läsa Tarrens egen livsberättelse, klicka här.)

Som nybliven pastor i det lilla missionskapellet i Kungshamn upplevde Tarren att alltför få av alla de tiotusentals människor som var på semester i Kungshamn-Smögen på somrarna besökte kyrkan. Där föddes drömmen om en seglande kyrka!

Till en början var Elida en bas för sjöscoutverksamheten i Kungshamn under höstarna och vårarna, och om somrarna arrangerades ungdomsläger ombord med strandhugg med sång och musik i olika hamnar. 
Under åren sedan dess har såväl fartyg som arbetssätt då och då växlat, men syftet och målet har ständigt varit – och är än idag – detsamma. 

1996 lämnade Tarren över huvudansvaret för Elidas verksamhet till sonen Stefan Abrahamsson. De arbetade sedan sida vid sida tills Tarren avled ett år senare till följd av en bilolycka.

Tillsammans utgör besättningen, styrelser och medlemmar i Elida PartnerShip det som ofta kallas Team Elida.