Det är alltid en upplevelse att få komma ner till Coimbatore i södra Indien, där våra underbara indiska syskon Joy och Annamma driver våra tre barnhem. Där ligger till exempel den stora vita huvudbyggnaden, med sina tre våningar och den för Elida så karaktäriserande blå randen. Tanken är att huset ska ha samma färger som båten i Sverige.

Här bor våra pojkar från skolåldern och uppåt. Vid sidan av denna byggnad hade vi tills nyligen ett så kallat "Life Center" för spädbarn, där de kunde stanna tills det var dags att börja skolan. På grund av nya indiska regler för föräldralösa barn (våren 2011) har detta center blivit tvunget att stängas ner för tillfället, men barnhemmet undersöker möjligheten att så småningom starta upp det igen.
På området finns också en radhuslänga med lägenheter, där en del av arbetarna bor. Även förskolan och en missionsbokhandeln ligger här.

Mitt emot pojkhemmet finns en stor, härlig Elidakyrka. Den rymmer omkring 2 000 personer – efter indiska räknesätt. Det finns en del stolar, men många sitter tätt på golvet och kyrkan fylls flera gånger varje söndag.

Nära en mil från pojkhemmet, på andra sidan staden, ligger vårt flickhem tryggt omgärdat av en 500 meter lång och två meter hög mur. Där bor förutom 30-talet flickor också föreståndarparet Priya (Joy och Annammas dotter) och hennes man Blesson med barnen Andrew och Sarah, liksom ett antal ensamstående kvinnor, ofta med barn, som tidigare suttit i fängelse och därför förskjutits från sina familjer. Här får de hjälp till rehabilitering och återanpassning till samhället.

Ett par mil utanför Coimbatore har vi också en stor bondgård, där det växer 700 kokospalmer, bananer, mango, papaya och mycket annat gott. Där odlas även ris och grönsaker.
I denna härliga miljö har vi ännu ett pojkhem och här finns också en bibelskola för vuxna. De har en byggnad där de äter och sover och en annan där undervisningen pågår. Pojkhemmet har sin egen föreståndare, liksom andra som sköter om själva farmen.

På området finns även en stor byggnad som kan avdelas så att alla våra barn kan vara ute i detta sommarparadis när de har lov. När det inte är barn där, hålls ofta stora ungdomskonferenser och andra samlingar på bondgården.

Kontakta oss gärna om du vill vara med och stödja oss i vårt arbete i Indien!

För Elida Mission,
/Gun Abrahamsson