"Sänd ditt bröd över vattnet, ty med tiden får du det tillbaka." (Predikaren 11:1)

Inget av allt det vi har gjort hade varit möjligt utan att människor stått med oss i bön och med ekonomisk hjälp. Genom hela Elida Missions historia har verksamheten burits genom "folkets" engagemang och gåvor.

Ett stort tack till våra kära faddrar och bidragsgivare, som så troget stöttat oss i arbetet bland våra hjälpbehövande barn!

Kanske du också vill stödja oss och så hjälpa oss att fortsätta göra vårt arbete? Genom din gåva gör du det möjligt för oss att beröra människor på platser och i situationer som är unika för Elida Missions arbete.

För gåvor till Elida Mission, använd något av följande:
• Plusgiro: 228041-0
• Bankgiro: 467-2036