(Besättning sedan augusti 2017)

Nationalitet: Svensk

Hemort: Höganäs

Funktion: Däck, städansvarig

E-postadress: niklas@elida.se