Här finns nedladdningsbara högupplösta bilder av fartyget Elida V, vår verksamhet med ungdomsläger och musikturnéer, samt loggor.

Here are some dowloadable high-resolution pictures of the sailing vessel Elida V, our work with youth camps and music tours, as well as logotypes.

• Fartyget / the Ship
Elida V_1 (foto: Karin Nytomt)
Elida V_2 (foto: Karin Nytomt)
Elida V_3 (foto: Karin Nytomt)
Elida V_4 (foto: Hjalmar Petersson)
Elida V_5 (foto: Elida)
Elida V_6 (foto: Peter Ljunggren, D3Media)
Elida V_7 (foto: Karin Nytomt)
Elida V_8 (foto: Hjalmar Petersson)
Elida V_9 (foto: Karin Nytomt)
Elida V_10 (foto: Karin Nytomt)
Elida V_11 (foto: Amy Van Dyke)

• Stefan Abrahamsson (skeppare/skipper)
Stefan_1 (foto: Berne Wilhelmsson)
Stefan_2 (foto: Karin Nytomt)
Stefan_3 (foto: Diana Paduch-Abrahamsson)
Stefan_med_familj (foto: Karin Nytomt) – fr v: Zemias, Diana, Lewi, Stefan

• Lägerverksamhet / Youth camps
Camp_1 (foto: Karin Nytomt)
Camp_2 (foto: Karin Nytomt)
Camp_3 (foto: Stefan Abrahamsson)
Camp_4 (foto: Nathalie Bencic)
Camp_5 (foto: Karin Nytomt)
Camp_6 (foto: Karin Nytomt)
Camp_7 (foto: Karin Nytomt)

• Musikturné / Music tour
Musik_1 (foto: Elida)
Musik_2 (foto: Elida)
Musik_3 (foto: Elida)
Musik_4 (foto: Elida)
Musik_5 (foto: Elida)
Musik_6 (foto: Elida)
Musik_7 (foto: Elida)
Musik_8 (foto: Elida)

• Övriga bilder / Other pictures
Diverse_1 (foto: Karin Nytomt)
Diverse_2 (foto: Karin Nytomt)
Diverse_3 (foto: Karin Nytomt)
Diverse_4 (foto: Karin Nytomt)

• Loggor / Logotypes
Elida_liggande
Elida_stående
Elida_seglet