Elida Mission är en egen förening under "Elidaparaplyet" och arbetar i första hand med att sprida evangeliet och göra sociala insatser i tredje världen, där vi framför allt vill hjälpa utsatta och föräldralösa barn.
Målet är att skapa ett engagemang här i västvärlden för att hjälpa dessa barn att få ett drägligare liv.

Detta görs bland annat genom tre barnhem som Elida har fått vara med att bygga upp och nu stödjer i södra Indien. Du kan läsa mer om barnhemmen här.
Dessutom önskar vi kunna hjälpa till med punktinsatser till barn och människor i behov.

Föreningen har egen ekonomisk redovisning och strävar efter att en så stor del som möjligt av alla insamlade medel går direkt till dessa ändamål. För närvarande går endast 5 procent av Elida Missions ekonomi till administration; resterande 95 procent går direkt in i våra projekt.

"Bara en droppe i havet" menar en del när det gäller hjälp till dessa barnhem, men det är just denna droppe som blir räddningen för hundratals barn!

Vill du vara med och stödja Elida Mission, klicka här.