Under åren har Elidas besättning då och då besökt olika evenemang, såsom gudstjänster, ungdomssamlingar, konfirmationsträffar, lunchträffar, bröllop, fester, begravningar, konferenser utöver hela landet mm.

Besöket kan till exempel bestå av sång, vittnesbörd, predikan, bildspel och presentationer.

Vill du ha besök av oss?
Kontakta Diana Paduch Abrahamsson på:
• e-post: diana@elida.se
• tel: 0762-07 71 73